KERN ABP 100-4M

KERN ABP 100-4M

Prvotřídní analytická váha pro výjimečně rychlé a stabilní výsledky vážení

Váživost:  120 g

Přesnost – Dílek:  0,1 mg

Rozměr vážní plochy: Ø 91 mm

 

Bezpečnostní zásady

 

Dodací podmínky

 

Vrácení zboží

Popis

Tato nová generace analytických vah kombinuje nejvyšší stupeň přesnosti s velkou kapacitou vážení. Díky nové jednočlánkové technologii článku se výsledky vážení ve srovnání s podobnými modely zobrazují ve zlomku času. Znamená to tedy, že společně s intuitivně strukturovaným systémem menu můžete pracovat efektivně a rychle.

Navigační tlačítka sloužící k super rychlé navigaci v menu.

Automatická interní kalibrace v případě změny teploty o ≥ 1 °C nebo časově řízená každé 4 hodiny zaručuje vysoký stupeň přesnosti - díky této funkci je váha nezávislá na místě použití. U aplikací, které nevyžadují úřední ověření, lze časový interval nastavit individuálně.

Minimální hmotnost vzorku lze uložit ručně do přístroje nebo vypočítat automaticky. Při hmotnosti pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení.

Pomůcka při dávkování: lze zvolit režim vysoké stability a další nastavení filtru.

Jednoduché navažování podle receptur a dokumentace s kombinovanou funkci tára/tisk. Navíc jsou ingredience z receptur automaticky číslovány a vytisknou se s příslušným číslem a nominální hmotnosti.

Možnost uložení individuálních nastavení až pro 10 uživatelů: uživatelské jméno/uživatelské číslo (lze ho vytisknout nebo připojit k protokolu z každého procesu), heslo, jazyk nabídky, uživatelské profily, přístup k nastavení uživatele přes čárový kód, přídavný režim hosta pro uživatele, kteří nejsou registrováni, autorizace, např. seřízení váhy, změn nastavení, podmínek nebo úprav receptury pouze oprávněnou osobou a provádění formulace uživatelem

Směrnice FDA USA 21, část 11: pomáhá vám při zajišťování souladu dat se směrnicí FDA USA, 21, část 11 (např. výsledky vážení, identifikace vzorku, uživatelské jméno, identifikace váhy, atd.)

Jazyk systému menu DE, GB

Automatický výstup dat do PC/tiskárny; vždy při ustálení váhy

Velký skleněný kryt proti průvanu s 3 posuvnými dvířky pro zajištění snadného přístupu k předmětům určeným k vážení.

Multifunkční vážicí deska jako součást dodávky, minimalizuje účinek proudu vzduchu v prostoru vážení, a proto výrazně zlepšuje dobu stabilizace a opakovatelnost vážení. Navíc předměty, které přečnívají jako vzorky, vzorkovací papír, kontejnery PCR, zkumavky do mikroodstředivky a spoustu dalších, je možné snadno upevnit na místě a snadno zvážit.

Ochranný pracovní kryt jako součást dodávky

 

Technické údaje :

Luminiscenční displej OLED, výška číslic 14 mm, jas s vysokým kontrastem usnadňuje přečtení hmotnostních údajů i ve špatných světelných podmínkách.

Rozměry vážicí plochy Ø 91 mm

Celkové rozměry (včetně krytu proti průvanu) Š×H×V 213×407×344 mm

Vážicí prostor Š×H×V 166×156×220 mm

Hmotnost netto cca. 8 kg

Přípustná okolní teplota 10 °C/30 °C

Parametry

ABP 100-4M
8 kg
Parametry
Váživost
120 g
Přesnost
0,1 mg
Cejch.EU
Ano
Rozměry
Ø 91 mm

Doprava & Vrácení zboží

Dodací podmínky a náklady na dodání

Dodací lhůta se zpravidla pohybuje od 1 do 8 týdnů, v závislosti na struktuře a rozsahu objednávky Prodávající je však oprávněn dodat zboží před termínem uvedeným v přijetí objednávky a kupující je povinen takovéto zboží převzít. O této skutečnosti informuje prodávající kupujícího. Prodávající je oprávněn dodat zboží v částečných dodávkách. O této skutečnosti informuje prodávající kupujícího. Chybějící nebo vadné zboží v některé z částečných dodávek neopravňuje kupujícího jednostranně ukončit smlouvu jako celek či odstoupit od dosud nedoručených částečných dodávek zboží. Dopravu zboží na místo určené v potvrzení objednávky zajišťuje prodávající vlastním rozvozem, zásilkovou službou nebo poštou. Tam, kde to povaha zboží vyžaduje, je součástí dodávky návod k obsluze v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo doporučit kupujícímu uvedení dodaného zboží do provozu servisním pracovníkem. Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy hradí zákazník. Prodávající – v případě odmítnutí je kupujícímu oprávněn neuznat záruku na případné vady způsobené chybnou instalací nebo obsluhou zboží. Cena přepravného se řídí ceníkem dopravného prodávajícího, zveřejněným na jeho webových stránkách a stanoví se v této výši: Doručení PPL – Dobírkou – od 120 Kč s DPH Doručení PPL – Platba na účet předem – od 90 Kč s DPH Osobní odběr Tábor po domluvě – Hotově – ZDARMA Osobní odběr Tábor po domluvě – Platba na účet předem – ZDARMA. Přesnou výši poštovného si zákazník může ověřit v položce „poštovné a balné“ v posledním kroku před odesláním objednávky, stejně tak jako informaci o atypickém (individuálním) poštovném. U rozměrnějších výrobků je někdy nutné počítat s individuálním přepravným a balným, jehož cena se řídí podle tarifů pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží a bude s kupujícím konzultována individuálně. O odsouhlasení přesné ceny poštovného bude kupující požádán ještě před odesláním zboží, objednávka je do té doby považována za nezávaznou. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů odpřevzetí zboží. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který zákazník uvede a za podmínky, že s touto formou vrácení souhlasí a nebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

  • Nesmí být použité.
  • Musí být nepoškozené.
  • Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu a návodu atd.) s originálem dokladu o koupi a v originálním, rovněž nepoškozeném, balení (obalu).

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
g) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
h) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
i) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníkem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.