Produkty

Firma na servis a prodej vah byla založena v roce 1991 pod názvem Váhy-Heřmánek-Tábor. V roce 2007 jsme zkrátili název firmy na VAHETA, s.r.o.

Stěžejním předmětem podnikání je výroba, prodej, servis a montáže vah, ve kterých jsou důležité zejména, vlastní vývoj a výroba vah pro rùzné odvětví prùmyslu.

Zákazníkùm mùžeme zaruèit kvalitu,spolehlivost a vysokou úroveñ servisních i poradenských služeb. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem v oboru zkonzultujeme požadavky na funkci vážícího zařízení a pomùžeme s jeho výběrem a optimální konfigurací v oblasti technické i ekonomické.

Ve spolupráci s Èeským Metrologickým Institutem zajistíme též legalizaci měřidel v oboru vážení tak, aby vyhovovaly požadavkùm rùzných inspekcí, auditù a kontrol. I zde lze velmi èasto najít ekonomicky výhodnější řešení.

Za silnou stránku našeho podnikání lze jistě považovat široký výběr nabízených vah

- váhy podlahové, nájezdové, visuté, stolní, plošinové, paletové
- váhy jeřábové, závěsné
- váhy laboratorní, analytické
- váhy dobytèí
- váhy mostové, silnièní
- váhy obdchodní, poèítací
- váhy mechanické
- váhy speciálné

Novinky

KERN CPB

kern_cpb.jpg

Akce

NOVINKY

Rozšířili jsme náš sortiment pokladny EET