Služby

Opravy vah a vážícího zařízení


Naše společnost zajišťuje servis všech digitálních a mechanických vah a vážících zařízení. Servis na dodávaný hardware i software, a to od instalace, školení na jednotlivých zařízeních, až po záruční a pozáruční opravy a údržbu. Servis je zajištěn po celých 24 hodin po domluvě se zákazníkem včetně soboty a neděle.

Opravy nářezových strojů

Provádíme servis a nabroušení všech ručních a poloautomatických nářezových strojů. Opravy a seřízení automatických nářezových strojů Berkel typ 115 a 834.

Opravy provádíme v sídle společnosti nebo na místě u zákazníka.

Kalibrace


Kalibrace vah se provádí u vah ,které se nepoužívají jako stanovené měřidlo.
Po kalibraci vah firmou VAHETA je vystaven protokol o kalibraci (Protokol o kalibraci).

V případě poskytování služby ,instalace a opravy vah prováděné technikem nebo programátorem u zákazníka, je účtována cena za dopravu pracovníka na místo poskytované služby. V ceně dopravy je mimo nákladu na pohonné hmoty, údržbu , zahrnuta také ztráta času pracovníka na cestě.

Kalibraci provádíme v sídle společnosti nebo na místě u zákazníka.

Cejchování


Cejchování neboli úřední ověřování vah se provádí dle Zákona 505/1990Sb. všude tam, kde je váha používána jako stanovené měřidlo, tedy v obchodním styku. Platnost ověření je ze zákona vždy dva kalendářní roky .

Př. Váha byla ocejchována v březnu 2007 další cejchování by mělo proběhnout do 31.12.2009.

Ověření nové váhy (prvotní ověření) může provést výrobce formou ES prohlášení shody má-li zaveden certifikovaný systém jakosti. Pokud certifikovaný systém jakosti zaveden nemá, provádí první ověření ČMI jako státní metrologický orgán nebo jiný v EU notifikovaný orgán.

Každé ocejchování váhy provádí v ČR Český metrologický institut. V praxi to funguje tak,že servisní vahařská firma je ve smluvním vztahu s ČMI (má od ČMI vystaveno osvědčení o registraci) a zajišťuje servis a přípravu vah k úřednímu ověření jako službu i ověřování vah.

Cejchování provádíme v sídle společnosti nebo na místě u zákazníka.

Novinky

KERN CPB

kern_cpb.jpg

Akce

NOVINKY

Rozšířili jsme náš sortiment pokladny EET