O společnosti

Firma byla založena a následně registrována u Českého Metrologického Institutu
(ČMI České Budějovice) od roku 1991.
(Osvědčení o registraci: č.200-OR-0002-08) )

Stěžejním předmětem podnikání je výroba, prodej,servis a montáže vah, ve kterých jsou důležité zejména , vlastní vývoj a výroba vah můstkových, podlahových, paletových, nájezdových, visutých, dobytčích, jeřábových, mostových,dávkovacích,průtočných pro různé odvětví průmyslu.

Našim zákazníkům můžeme zaručit kvalitu,spolehlivost a vysokou úroveń servisních i poradenských služeb.Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem v oboru s Vámi zdarma zkonzultujeme Vaše požadavky na funkci vážícího zařízení a pomůžeme s jeho výběrem a optimální konfigurací v oblasti technické i ekonomické.

Ve spolupráci s Českým Metrologickým Institutem zajišťujeme též legalizaci měřidel v oboru vážení tak,aby vyhovovaly požadavkům různých inspekcí,auditů a kontrol.I zde lze velmi často najít ekonomicky výhodnější řešení.

Odborná způsobilost
- Registrace ČMI - oblastní inspektorát České Budějovice
- Výpis z obchodního rejstříku – výroba, opravy a montáž měřidel

Prodáváme váhy, vyhodnocovací jednotky a snímače těchto značek:
- VAHETA: Česko, váhy vlastní výroby
- DIGI obchodní váhy
- TORREY Mexiko, obchodní váhy
- FLINTEC , tenzometrické snímače
- KERN ,Německo laboratorní váhy
- SCHENCK,Německo, mostové,silniční váhy
- Leon Engineeering, vyhodnocovací jednotky
- JADEVER Taiwan, počítací váhy
- ACCURA Čína, počítací váhy
- SAWAR, paletové váhy

Novinky

KERN CPB

kern_cpb.jpg

Akce

NOVINKY

Rozšířili jsme náš sortiment pokladny EET