Vážní procesor DELTA Light

delta_light.jpg

- pro obsluhu silniční váhy a vkládání, správu a vyhodnocování doprovodných dat
o vážených vozidlech, materiálech, dodavatelích odběratelích a přepravcích.

Programové vybavení DELTA LIGHT poskytující vysoký komfort obsluze a celou řadu doplňkových funkcí včetně bilancování, tisku bilančních sestav a komunikace s dalším nad-
řízeným výpočetním systémem

- grafické prostředí MS WINDOWS
- snadné intuitivní ovládání včetně bohaté nápovědy
- minimální nároky na obslužný personál
- ochrana proti ztrátě a zneužití dat, komfortní zálohování
- jednoduché vkládání dat ze stálých souborů či z klávesnice
- optimalizace průběhu vážení s ohledem na minimalizaci kroků a ochranu proti vzniku nahodilých chyb obsluhy
- nepřetržitá komunikace s vyhodnocovací jednotkou váhy včetně trvalého zobrazování údaje o hmotnosti, klidovém stavu váhy a dalších údajů na obrazovce
- volné formátování vážních dokladů a dalších tiskových sestav
- možnost vytváření libovolných uživatelem definovaných výběrů, bilancí a tiskových sestav
- komfortní grafické znázornění bilančních přehledů
- možnost začlenění do běžných lokálních počítačových sítí
- export dat ve formě ASCII souboru do nadřízeného systému
- export dat do účetnictví a skladového hospodářství (ASCII)

cena bez DPH: 20 000,-Kč


Novinky

KERN CPB

kern_cpb.jpg

Akce

NOVINKY

Rozšířili jsme náš sortiment pokladny EET