SILNIČNÍ VÁHA DFT-E

dft_e.jpg

Mechanická část
- moderní betonová prefabrikovaná konstrukce vážního mostu a základové vany
- vynikající mechanické vlastnosti
- vysoká odolnost proti rázům a kmitání
- minimální údržba
- dlouhodobá životnost
- minimální stavební výška
- nájezdové hrany mostu
a vany lemovány žárově zinkovaným úhelníkem
- spára mezi mostem
a vanou překryta pryžovým T-profilem
- možnost realizace
i v nájezdovém provedení
- minimální stavební náklady a doba výstavby (2 ÷ 3 dny)
- možnost případné demontáže a přemístění váhy

Elektrická část
Most je uložen ve vaně nasnímačích zatížení Schenck nové generace typu RTN, které zaručují:
- špičkové metrologické parametry
- dlouhodobou životnost
- vysokou spolehlivost,
odolnost proti přetížení
- bezúdržbový provoz
- variantní provedení do prostředí s nebezpečím exploze

Technická specifikace
Váha DFT-E 8, 9, 10 m:
- most šíře 3 m......1 ks
- základová vana.....1 ks
- snímač RTN 33....4 ks
- ložisko VEN 33.....4 ks
- skříňka DKK 68.....1 ks
- kabelová propojení
- kompletní výkresová dokumentace

Váha DFT-E 12,14,16,18 m:
- most šíře 3 m.....1 ks
- základová vana....1 ks
- snímač RTN 33....6 ks
- ložisko VEN 33....6 ks
- skříňka DKK 68....1 ks
- kabelová propojení
- kompletní výkresová dokumentace


Parametry váhy
Rozsah vážení:
- váha 8 m ÷ 10 m:
0,20 t ÷ 30 t,
krok stupnice 10kg

- váha 12 m ÷ 18 m:
0,40 t ÷ 60 t,
krok stupnice 20 kg.


Váha je schválena Českým metrologickým institutem jako váha schopná úředního ověřování.

Maximální povolené chyby odpovídají třídě III podle normy EN 45 501 - Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností.

cena: na dotaz


Novinky

KERN CPB

kern_cpb.jpg

Akce

NOVINKY

Rozšířili jsme náš sortiment pokladny EET