SW pro tisk čárového kódu

QLABEL - je dodáván jako součást dodávky ke každé tiskárně Godex.
Tento SW umožňuje tisk objektů typu text jak pomocí fontů nainstalovaných ve Windows, tak pomocí interních fontů tiskárny. Umožňuje tisk z databáze přes ODBC driver. Dále umožňuje tisk číselných řad. Podporuje všechny běžné typy kódů. Data lze opět čerpat z databáze, nebo tisknout číselné řady. Další objekty jsou grafika a čárová grafika. Jako grafiku lze tisknout libovolný obrázek vytvořený v bitmapovém editoru, nebo uložený ve schránce. Čárová grafika umí přímky, obdélníky a elipsy. SW podporuje pouze tiskárny EZ (Godex). Program je lokalizován do češtiny. K programu dodáváme český manuál.

BARTENDER Ulta Lite - je dodáván jako součást dodávky ke každé tiskárně Citizen.
SW umořňuje tisk textů pomocí fontů ve Windows i pomocí interních fontů tiskárny. Neumožňuje tisk proměnných dat, tedy dat z databází, číselných řad apod. Objekt typu čárový kód umožňuje tisk všech běžných typů opět bez možnosti proměnných údajů. Objekt typu grafika lze vkládat ze schránky nebo ze souboru. Čárová grafika umožňuje tisk čar a rámečků. Program je lokalizován do češtiny K programu je dodáván český manuál.

Bartender lze zakoupit i ve verzích Basic, PRO a Enterprise (E), které podorují všechny tiskárny nainstalované ve Windows (nejen Citizen). Verze Basic umožňuje navíc tisknout systémové datum a čas, dekadické číselné řady s inkrementem 1. Verze PRO a E umožňují plnohodnotnou práci v síti, propojení na vnější zdroj dat. Verze PRO umožňuje neomezený počet tiskáren, má ale omezený počet síťových uživatelů (Pro 1, Pro 3, Pro 5...). Verze E umožňuje neomezený počet síťových uživatelů, má ale omezený počet připojených tiskáren (E3, E5...).

BarTender Basic WIN SW pro návrh a tisk etiket na tiskárnách v prostředí WIN
Cena bez dph: 7 950 Kč

BarTender PRO WIN SW jako Basic, navíc tisk z databáze, čítače
Cena bez dph: 15 950 Kč

BarTender PRO3 WIN SW jako PRO, síťový pro 3 PC
Cena bez dph: 30 800 Kč

BarTender E3 - WIN SW jako PRO, max. 3 tiskárny, neomezený počet uživatelů
Cena bez dph: 25 800 KčNovinky

KERN CPB

kern_cpb.jpg

Akce

NOVINKY

Rozšířili jsme náš sortiment pokladny EET